Samarbejdspartnere (2014)

OPDATERES SNAREST

 

KFUM Soldaterhjem

KFUM’s Soldatermission er en landsdækkende frivillig organisation med cirka 10.500 medlemmer. Organisationen startede i 1884 og kan derfor fejre 125 års jubilæum d.1. november i år. Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary er protektor for KFUM’s Soldatermission.

KFUM’s Soldatermisson driver KFUM’s Soldaterhjem, 15 beliggende i Danmark og 1 i Afghanistan. På KFUM’s Soldaterhjem er vi nærværende og har øje for den enkelte soldat. Det er et basalt
menneskeligt behov at blive set, og vi forsøger efter bedste evne at efterleve vores værdigrundlag, hvor vi ser alle mennesker som lige værdifulde. Alle soldaterhjem er placeret på eller i umiddelbart tilknytning til kaserner, flåde- og flyvestation, og er først og fremmest hjem for nuværende og tjenestegørende personel i al sin mangfoldighed.

Gennem tiden er soldaterhjemmene især blevet brugt af værnepligtige, men med det øgede kendskab, som driften af soldaterhjem på udenlandske missioner har givet, så bliver vi i dag benyttet af mange forskellige med tilknytning til forsvaret. Soldaterhjemmene besøges årligt af mellem 700.000 – 800.000 gæster. I de senere år har KFUM’s Soldatermission også fokuseret på arbejdet med veteraner og har nu fire hjem med soldaterrekreation i Holstebro, Hvorup, Fredericia og Høvelte. KFUM’s Soldaterrekreation er et midlertidigt botilbud for tidligere udsendte soldater i et rekreativt miljø
på KFUM’s Soldaterhjem. Vi tilbyder ikke behandling, men vi hjælper den enkelte med at gøre brug af Forsvarets behandlingstilbud, og får hver enkelt godt videre.

På det lavpraktiske niveau serverer vi mad, viser film, tilbyder spil og giver soldaterne medindflydelse på, hvad der kan foregå af aktiviteter og dagligt er der en kort aftensang, hvor vi giver små glimt af den kristne tro videre på en aktuel og nærværende måde. KFUM’s Soldatermission er en del af det folkekirkelige arbejde.

Soldaterhjemmene og organisationen bag finansieres af fortjeneste på salg af mad og grej, af div. offentlige tilskud, og ikke mindst af alle de mange aktiviteter som de frivillige står bag: Sponsorcykelløb, lodseddelsalg, genbrugsbutikker og medvirken ved store arrangementer f.eks. 150 året for Slaget på Dybbøl, Hærens 400 års jubilæum i Oksbøl eller som nu ved Airshow 2014. Alle pengene vi tjener bruges på soldaterhjemmene til det daglige arbejde og til at optimere lokaler og omgivelser. Pengene kommer således ”tilbage” til vores brugere.

KFUM’s Soldaterhjem, Karup, ligger lige over for hovedvagten ved flyvestationen og har siden 1946 været et aktivt sted, med stor lokal opbakning og mange besøg af værnepligtige, folk under uddannelse, kursusdeltagere og fastansatte. Det er foreningen bag soldaterhjemmet, der står for salg af mad og drikke til alle gæster ved Airshow 2014. Vi er 250 frivillige til at løse denne opgave - så find os omkring og i de to store salgsområder midt på pladsen.