Spotterdag

TILMELDING ER LUKKET!

Helicopter Wing Karup afholder Spotterdag lørdag den 21. juni 2014. Arrangementet er forbeholdt 250 flyspottere, som vil få en eksklusiv mulighed for se og fotografere de deltagende fly i Danish Air Show 2014 under lidt andre forhold end på selve dagen for Air Show.

Arrangementet forventes at foregå i tidsrummet kl. 0900 - 1600 jf. følgende tentative plan:

Porten åbnes / adgang          kl. 0900
Registrering af besøgende    kl. 0900 - 1015
Briefing                                  kl. 1030 - 1100
Rundvisning m.v.                   kl. 1100 - 1600
Afgang                                   kl. 1600

Bemærk: Ændringer til tidsplanen kan forekomme!

Det forventes, at prisen for deltagelse vil være 100 Dkr. Prisen dækker bl.a. mad- og drikkebillet på dagen. Fremmed valuta modtages ikke.

Følgende oplysninger skal meddeles ved tilmelding:

- Fornavn(e): 
- Efternavn:
- Adresse: 
- By:
- Tlf.:
- Fødselsdato:
- Pasnummer (for ikke danske statsborgere):
- E-mail adresse:

Krav til korrekt tilmelding er fyldestgørende udfyldelse af formular (kopier og indsæt overstående tekst i e-mailen). Tilmelding er først sket og registreret når der er modtaget individuelt svar fra ledelsen af spotterdagen.

Send oplysningerne til hw-723m001@mil.dk

Bemærk: Der sendes ikke automatisk bekræftelse for modtagelse og læsning af e-mail. 


Regler mv.: 

 1. Instrukser fra følge- og bevogtningspersonel skal følges.
 2. Afspærringer, skilte og restriktioner/anvisninger givet af hvilken som helst militært personel på flyvestationen skal følges. Overtrædelse vil medføre omgående bortvisning fra Spotterdagen.
 3. Helicopter Wing Karup forbeholder sig retten til at afvise folk, samt bortvise ved overtrædelse af regler.
 4. Ingen adgang til andre områder end de udpegede.
 5. Børn under 14 år ingen adgang på Spotterdagen.
 6. Handicapparkering og transport er ikke mulig.
 7. Dyr, stiger, klapstole, læhegn, telte og parasoller må ikke medbringes til Spotterdagen.
 8. Rygning er på grund af brandfare kun tilladt i anviste udendørs områder.
 9. Billedlegitimation (pas, kørekort eller tilsvarende) og bekræftelses mail skal fremvises ved ankomst til Flyvestation Karup. Billedlegitimation opbevares af Helicopter Wing Karup under spotterdagen.
 10. Betaling til Spotterdagen skal foregå kontant på dagen. Der tages ikke imod dankort eller andre kreditkort, og der er ikke mulighed for at hæve penge.
 11. Adgang foregår kun ved nærmere angivet adgangspunkt (meddeles senere).
   

 
Detaljerede oplysninger vil blive tilsendt registrerede deltagere inden Spotterdagen.

Alle spørgsmål vedrørende Spotterdagen bedes rettet til hw-723m001@mil.dk.


Kaptajn J. Jensen
Planlægger for Spotterdag

 

TILMELDING ER LUKKET!