IMG_9024 (1).jpg

FLY IN til DANISH AIR SHOW 2018 (ENGLISH BELOW)

Vi vil gentage succesen fra de tidligere år mht. "fly-in" for mindre private fly.
Der vil være ankomst tidligt søndag morgen (ca. 05.00-06.30 UTC). 
Afgang fra Aalborg vil tidligst kunne finde sted efter afslutning af airshowet. 
For afgang kan der gives prioritet til de fly der har deltaget i opvisning og/eller static display. 
 

Der åbnes for tilmelding pr. e-mail mandag den 7. maj kl. 18.00.

Tilmelding sendes til: danishairshow2018@mil.dk

Deltagelse vil blive accepteret, i den rækkefølge vi modtager tilmeldingerne.

Tilmeldinger der modtages før det angivne tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

Forventet ankomst til Aalborg er søndag 10. juni (07.00-08.30 lokal sommertid). Parkering vil være i det nordvestlige hjørne af flyvestationen.
Et mindre antal fly kan accepteres med ankomst lørdag 9. juni (10 stk.), disse vil blive placeret på GA-parkering i den civile lufthavn. De som ankommer lørdag er selv ansvarlige for transport og overnatning.

Aalborg Lufthavn har valgt at friholde fly, der deltager i Fly-In for startafgift, og der skal heller ikke betales for parkering på GA fra lørdag til søndag. 

På hjemmesiden: www.danishairshow.dk vil yderligere informationer blive publiceret løbende.

Følgende oplysninger skal oplyses ved tilmelding:

-       Navn på pilot:

-       Kontakt mobil:

-       Kontakt mail:

-       Fødselsdato:

-       Certifikattype og nummer:

-       Kaldesignal:

-       Fartøjstype:

-       Startflyveplads:

-       Navn(e) på evt. passagerer:

-       Ønske om ankomstdag: Lørdag eller søndag.

Har i spørgsmål vedr. Fly-In kan i skrive en e-mail til danishairshow2018@mil.dk, og vi vil besvare den hurtigst muligt.  


ENGLISH
We will be repeating the possibility for you to visit the Danish Air Show 2018 in your own airplane.
Arrival will be limited to Sunday morning in the period (app. 05.00-06.30 UTC).
Departure will only be possible after the air show has finished. Departures may be prioritized to airplanes that have participated in the air show with flying or static display.

Request for participation in the Fly-In must be submitted by e-mail no sooner than Monday May 7th, 18.00 local time.

Send your e-mail to: danishairshow2018@mil.dk

Participation will be accepted in the order of our reception of your e-mail.

E-mails received before 18.00 Monday 7th, will not be accepted.

Fly-In aircraft must arrive between 07.00 and 08.30 local time on Sunday June 10th.

10 aircraft will be accepted for arrival on Saturday June 9th. They will be parked at the civilian part of the airport (EKYT) at the GA-parking area. Accommodation and transportation for aircraft arriving on Saturday is at the crews own responsibility.

Aalborg Airport has elected to exempt Fly-In aircraft for parking and take off fees.  

Information about the Fly-In will be continuously updated on the website: www.danishairshow.dk 

Please submit the following information when applying for your participation in the Fly-In:

 

-       Pilot name:

-       Contact mobile:

-       Contact e-mail:

-       Date of birth:

-       Certificate, type and number:

-       Call sign:

-       Aircraft Type:

-       Place of departure:

-       Name(s) of passenger(s):

-       Requested day of arrival: Saturday or Sunday.

 

Any questions regarding the Fly-In may be directed to our e-mail: danishairshow2018@mil.dk