Danish Air Show 2020 Presseakkreditering (English below)

Danish Air Show vil gerne gå den ekstra mil for presse og medier, så der bliver let adgang til de mange fantastiske historier mennesker og maskiner rummer. Du/I bedes derfor tilmelde jer ved at fremsende en mail til HW-KTP-DAS2020@mil.dk med følgende informationer:

·         Fornavn(e):

·         Efternavn:

·         Medie

·         Tlf:

·         Fødselsdato:

·         Pasnummer eller kørekortnummer.:

·         Nationalitet:

·         E-mail adresse:

SU: TBD

Så sørger vi for indgang, parkering, adgang til pressetelt, forplejning, adgang tll nøglepersonel, m.m.

Du vil 14 dage før arrangementet modtage en supplerende informationspakke.

 

Med venlig hilsen,

Danish Air Show Presse og Informationsteam .

 

Danish Air Show 2020 Pressaccreditation

Danish Air Show would like to walk the extra mile for press and media to give access to the many amazing stories men and machines contains. To get access kindly submit by sending and e-mail to HW-KTP-DAS2020@mil.dk with the following information:

·         First name(s):

·         Last Name:

·         Media

·         Country:

·         Telephone:

·         Date of birth:

·         Passport number:

·         Nationality:

·         E-mail address:

NLT: TBD

We provide access to Danish Air Show, parking, access to press area, food, access to keypersonel and much more.

2 weeks before the event we will sent you an additional information package

 

Sincerly

Danish Air Show Press- and Information Team.