BRITTEN-NORMAN DEFENDER

Vi er glade for at kunne annoncere, at vores faste samarbejdspartner Flyverhjemmeværnet har meldt deres ankomst, med deres Britten-Norman Defender. Flyverhjemmeværnet skriver selv om flyet:

Hjemmeværnets fly kan skabe overblik i forbindelse med større indsættelser fx havforureninger, skov- og hedebrande, grundstødninger og større ulykker og eftersøgninger.

Hvad kan flyene?

Flyene er udstyret med to 6-cylinderede stempelmotorer, som giver en forholdsvis stor rækkevidde og en flyvetid på op til 6 timer. Flyene kan operere fra stort set alle lufthavne og flyvepladser, da de er beregnet til korte start- og landingsdistancer. Flyene er ligeledes fuldt instrumenteret til flyvning i dårligt vejr, og opgaverne vil kunne udføres både dag og nat. 

Flyene er udstyret med en sensorpakke, som gør det i stand til at løse opgaver både om natten og dagen. Sensorpakken omfatter full HD Video og FLIR (Forward Looking  Infra Red) Camera samt HD camera, som er særlig anvendeligt, når det er ved at blive mørkt.  Laserpointeren er i stand til at udpege emner på jorden og oplyse dem, så de både kan ses med Night vision briller samt angive den nøjagtige position (GPS) på jorden, der belyses med laseren.

Sidst, men ikke mindst, er flyene forsynet med et Downlink system, som gør det muligt at transmittere film og billeder over større afstande ned til en mobil jordstation, og, over kortere afstande, til håndholdte systemer til en kommandostation på jorden eller på et skib.

Flyene vil bl.a. kunne bidrage til at skabe overblik i forbindelse med større indsættelser, fx skov- og hedebrande, grundstødninger, større ulykker, mv. De vil endvidere kunne deltage i eftersøgnings- og redningsberedskabet, samt anvendes i forbindelse med eventuelle nye opgaver inden for havmiljøområdet, fx verifikation af forureningsomfang og indsættes i kystnære områder. Flyene vil kunne støtte Forsvaret i øvelses- og uddannelsessammenhæng og kan udføre lette transportopgaver, f.eks. transport af sensitivt udstyr.

FLVHJV.gif