DC-3

Danish Air Show er glade for at kunne annoncere deltagelse af"Skyernes Dronnings" eller DC3/C47. Flytypen er en af historiens mest legendariske. Civilt som DC-3 og militært under navnet C-47, Dakota, har flytypen siden 1935 fløjet enhver form for transport overalt på jorden. Flyet, som foreningen arbejder på at bevare kunne fejre 70 års jubilæum i 2014, og det er bestemt ingen kedelig tilværelse det har ført. DC 3'en er bygget på Douglas fabrikken i Long Beach, Californien. Flyet var nr. 3406 på samlebåndet ud af over 10.000 stk. produceret i U.S.A. Det blev færdigmonteret 3 april 1944 og leveret til U.S. Army Air Force. I 1945 overtog det norske flyvevåben flyet, men lod det allerede efterfølgende år overgå til Det Norske Luftfartsselskab, der senere i 1946 indgik i Scandinavian Airlines System. Som trafikfly var flyet registreret som "LN-IAT" og bar navnet "Terje Viking". I 1953 købte det danske flyvevåben "Terje Viking" og med den militære registrering "K-682" fløj det herefter i 29 år ud af Flyvestation Værløse.K-682 hørte hjemme i lufttransporteskadrillen (ESK 721) og sidste flyvning i flyvevåben regi fandt sted 30 juli 1982. Forsvarsministeriet besluttede herefter, at K-682 skulle anvendes til museale formål, hvorfor flyet blev afgivet til Tøjhusmuseet. På grund af manglende egnede opbevaringsfaciliteter og i erkendelse af, at et fly bevares bedre ved at holdes flyvende end ved at stå uvirksomt på jorden udendørs, blev K-682 i december 1984 ved daværende kulturminister Mimi Stilling Jacobsens aktive medvirken overdraget til Bohnstedt-Petersen AS, der som ny ejer af K-682 var forpligtet til at holde flyet flyvedygtigt. K-682 blev civilt registreret som "OY-BPB" og anvendt som firmafly, men deltog også i "Åbent Hus" arrangementer ved flyvevåbnet, veteranflystævner m.v.. I juni 1992 blev flyet tilbageført til Tøjhusmuseet og er nu overdraget til Foreningen For Flyvende Museumsfly, der også har forpligtet sig til at holde det flyvedygtigt.

DC-3.jpg